หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า

อีกหนึ่งสถานที่ที่คุณจะได้ทำความรู้จักกับเสื่อกกจันทบูรที่นำมาแปรเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และได้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน เรื่องการลงทุนทางสังคม (SIF) ภายใต้แนวคิดหลักในการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง เน้นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรชาวบ้านและวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง

โดยหน้าที่หลักของศูนย์นี้คือ ส่งเสริมการปลูกกก ปลูกปอ จุดมุ่งหมายต้องการให้ลดต้นทุนการผลิต มีวัตถุดิบในพื้นที่เพียงพอ ส่งเสริมด้านเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและจัดเตรียม มีการคืนทุนสังคมของสมาชิก และรับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การรับซื้อจะรับซื้อเสื่อกกจากสมาชิกและแปรรูปวางจำหน่าย โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นจะรับฝากขาย เป็นการสร้างเครือขายสินค้าในชุมชน หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้านี้ เป็นแหล่งทอเสื่อกกแหล่งใหญ่ของเมืองจันทบุรี ซึ่งที่นี่ได้นำต้นกกมาทอเสื่อและผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ ส่งจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เป็นแหล่งจำหน่ายและผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจันทบุรี ใครสนใจซื้อเสื่อกกจันทบุรีมาที่นี่จะได้รู้และเห็นกระบวนการทั้งหมด นับตั้งแต่การฟอกย้อมสีสันต่าง ๆ ของกกและการเตรียมก่อนทอ บริเวณหมู่บ้านนี้ยังมีการทำนากกอยู่โดยรอบอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand