สนช.ส่งก.ม.ส.ว.ให้ศาลรธน.-ส่งก.ม.ส.ส.ให้นายกฯแล้ว

“พรเพชร”เผย ส่งกฎหมายลูกส.ว.ให้ศาลรัฐธรรมฯนูญ-ส่งกฎหมายลูกส.ส.ให้นายกฯ แล้ว  ย้อนกรธ.ยกมติศาลรัฐธรรมนูญเทียบเคียงไม่ได้ ​​​​​​​“วิษณุ” ชี้ หากยื่นตีความกฎหมายลูกส.ส. ใช้เวลาไม่นานถึง 3 เดือน เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ว่า  ตนได้ลงนามส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเมื่อเวลา 09.00 น.ของวันนี้ (19 มี.ค.) โดยมีสมาชิกสนช.ร่วมลงชื่อทั้งหมด 30 คน  ส่วนกรณีที่สนช.บางคนเสนอให้พรรคการเมืองทำสัตยาบันยินยอมเลื่อนโรดแม็พเลือกตั้งออกไป 3 เดือนแลกกับการยื่นตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นั้นตนไม่มีความเห็น แต่มองว่าไม่สมควรพูด

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ประธานกรธ.ตั้งข้อสังเกตความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง  และการให้คนพิการที่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงด้วยตัวเอง โดยให้มีบุคคลช่วยเหลือในการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งได้นั้น ตนเห็นว่า ในประเด็นผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้วในการส่งเสริมให้บุคคลตระหนักถึงหน้าที่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง ตำแหน่งข้าราชการการเมืองมีจำนวนน้อยจึงกระทบบุคคลในวงแคบมาก ดังนั้น การจำกัดสิทธิเสรีภาพย่อมทำได้ด้วยบทบัญญัติกฎหมายเมื่อมีเหตุผลที่สมควร ไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็นการให้คนพิการมีบุคคลช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้งนั้น ควรมีการช่วยเหลือให้การใช้สิทธิมีความสมบูรณ์ถูกต้อง คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่กรธ.อ้างมานั้นไม่อาจนำมาปรับใช้ได้กับการช่วยเหลือคนพิการตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เนื่องจากการช่วยเหลือคนพิการมีคนรู้การลงคะแนนเพิ่มอีกคนเดียว ไม่ใช่การเปิดเผยต่อสาธารณชน การใช้สิทธิเช่นนี้ของคนพิการมีจำนวนน้อยมากในแต่ละคูหา ไม่อาจกล่าวได้ว่าจะทำให้การเลือกตั้งของคนพิการที่มีผู้ช่วยเหลือเป็นกรณีเดียวกับข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญที่นำมาเปรียบเทียบ ในทางตรงข้ามเป็นการรับรองสิทธิคนพิการทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews