ประกาศขายทอดตลาด’บ้านมือ2′ เขต3จว.ชายแดนใต้

กรมบังคับคดีเตรียมขายทอดตลาดโครงการบ้านมือ 2 ช่วยผู้มีรายได้น้อย 3 จังหวัดใต้ เบรกชาวบ้านอพยพย้ายถิ่น น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยความคืบหน้าโครงการบ้านมือสองสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ที่ผ่านมามีทรัพย์สินถูกขายทอดตลาดจากคำสั่งของศาลจำนวนมาก

ในช่วง พ.ย.2560 มีทรัพย์สินเป็นที่ดินว่างเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถูกยึดในชั้นบังคับคดีอยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาดรวมทั้งสิ้น 208.93 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนไม่ให้คนในพื้นที่ 3 จังหวัด ไม่ย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่  อีกทั้งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จะพิจารณาให้สินเชื่อกับผู้ซื้อบ้านมือสองในโครงการนี้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews