“บวรศักดิ์”รับปฏิรูปก.ม.อืดยิ่งกว่าหอยทาก

“บวรศักดิ์” รับ ปฏิรูปกฎหมาย ยังไม่เห็นผลสำเร็จ  อัดระบบราชการ อืดยิ่งกว่าหอยทากคลาน ระบุ กม.สร้างขั้นตอนจำกัดสิทธิประชาชน เปิดช่องเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  แถลงความคืบหน้าในการปฏิรูปกฎหมาย ว่า ถ้าจะปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ ต้องเริ่มที่การปฏิรูปกฎหมายก่อน กฎหมายคือสิ่งจำเป็นในบ้านเมือง

เพราะเป็นทั้งการรักษาความสงบ วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท จัดสรรผลประโยชน์ และกำหนดสิทธิ  ซึ่งขณะนี้เรามีกฎหมายที่ล้าสมัยอยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ กฎหมายยังสร้างขั้นตอนให้จำกัดเสรีภาพของประชาชน  เมื่อประชาชนอยากได้มากๆก็ต้องให้เงินเจ้าหน้าที่  จึงเกิดกฎหมายสร้างโอกาสทุจริต โดยเฉพาะกฎหมายจำกัดเสรีภาพประชาชน ซึ่งถ้าจะกำจัดการทุจริตตั้งแต่ต้นเหตุ ไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)แต่ต้องไปแก้กฎหมายที่จำกัดสิทธิประชาชนโดยไม่จำเป็น

นายบวรศักดิ์ กล่าวต่อว่า รวมถึงจะเสนอให้แก้ไขกฎหมายในเรื่องของการติดคุกแทนการจ่ายค่าปรับ ให้เป็นโทษปรับทางปกครอง หากคนจนไม่มีเงินจ่ายจะขังคุกไม่ได้ แต่ให้บำเพ็ญประโยชน์แทน รวมถึงกฎหมายที่ห้ามผู้พ้นโทษทำอาชีพบางอย่าง  นอกจากนี้ เรามีสิ่งที่ต้องปฏิรูปกฎหมาย 10 เรื่องใหญ่ ที่จะอยู่ในเรื่องสำคัญ 3 เรื่องใหญ่ คือ 1.ทำอย่างไรให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี 2.ปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยจะเสนอให้มียุติธรรมชุมชน 1ตำบล 1นักกฎหาย เพื่อช่วยตอบคำถาม หรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายง่ายๆให้กับชาวบ้าน 3.ปฎิรูปกฎหมายเพื่อเพิ่มการแข่งขัน จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจ.

เมื่อถามว่า การปฏิรูปกฎหมาย จะเห็นเป็นรูปธรรมได้เมื่อใด  นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ต้องมีการปฏิรูประบบการออกกฎหมาย  และการปฏิรูประบบราชการด้วย เพราะระบบราชการไทยลมพัดไหวๆ ก็ทำไปเรื่อย หนังสือกว่าจะออกจากกรมหนึ่งไปอีกกรมหนึ่งใช้เวลาเป็นเดือน เต่าที่ว่าช้าแล้ว หอยทากยังช้ากว่า แต่ระบบราชการบางหน่วย ยังช้ากว่าหอยทากอีก  และตนตอบไม่ได้ว่าการปฏิรูปกฎหมายจะเสร็จเป็นรูปธรรมเมื่อใด ถ้าอยากให้เร็วต้องให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจ ตามมาตรา44 แต่ก็มีคนไม่ชอบ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาถามข้าราชการว่าเร่งได้หรือไม่ และต้องคิดว่าเมื่อกฎหมายออกมาแล้วใช้บิดเบี้ยวหรือไม่ได้ใช้ คนที่รับผิดชอบในการใช้กฎหมายอาจจะต้องโดนลงโทษด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews