จับตากลุ่มธุรกิจเดินเรือฟันกำไรส่งออก

โบรกแนะลงทุนในหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากการส่งออก เป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มเดินเรือ ถือเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างชัดเจน ตามภาวะการค้าโลกที่ฟื้นตัวขึ้น รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ช่วงครึ่งปีหลังนี้ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ถือเป็นกลุ่มที่น่าจะมีผลการดำเนินงานดีขึ้น เพราะได้รับอานิสงส์จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยเฉพาะกลุ่มเดินเรือ ถือเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มผลการดำเนินงานดีขึ้นอย่างชัดเจน ตามภาวะการค้าโลกที่ฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจของจีนด้วย นอกจากนั้นคือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกล “การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ น่าจะได้รับผลดีมากขึ้น จากการที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการสินค้าต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ทั้ง กลุ่มอาเซียน ซีแอลเอ็มวี จีน และญี่ปุ่น ซึ่งน่าจะดีกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ยังคงมีประเด็นทางการเมือง และความไม่แน่นอนในนโยบายการคลัง และกลุ่มสหภาพยุโรป ที่ยังมีความเสี่ยงด้านการเมืองจากการเลือกตั้งในประเทศอิตาลีที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews